Privatumo taisyklės

Pagrindinės sąvokos

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Archyvavimo sprendimai“, įmonės kodas 301621543, registracijos adresas Technikos g. 18-1, LT-51211 Kaunas, kontaktai: el. p. info@archyvavimosprendimai.lt, tel. nr. (8-37) 76 17 17. Toliau privatumo politkos taisyklėse „Bendrovė“.
 • www.archyvavimosprendimai.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu www.archyvavimosprendimai.lt.
 • Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 • Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.archyvavimosprendimai.lt.
 • IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
 • Slapukai – duomenų analizavimo valdymo įrankiai.

Bendrosios nuostatos

 • www.archyvavimosprendimai.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis www.archyvavimosprendimai.lt internetine svetaine.
 • Taisyklės paruoštos atsižvelgiant į tai, jog www.archyvavimosprendimai.lt elektroninėje svetainėje nėra vykdoma elektroninė parduotuvė, be to, nėra galimybės sukurti paskyrą.
   www.archyvavimosprendimai.lt galima pateikti užklausą, užpildant nustatytos formos kontaktų anketą) bei skleidžiama informacija apie Bendrovės veiklą, susijusią su teikiamomis dokumentų arhyvavimo paslaugomis.
 • www.archyvavimosprendimai.lt elektroninėje svetainėje taip pat yra naudojami slapukai.
 • Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.archyvavimosprendimai.lt Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 • Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Bendrovės interniatiniame puslapyje www.archyvavimosprendimai.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
 • Bendrovės interniatiniame puslapyje www.archyvavimosprendimai.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Bendrovės partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodos interniatiniame puslapyje www.archyvavimosprendimai.lt, turi savo privatumo politikas ir Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama
 • Vartotojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

Asmens duomenų saugojimo ir naudojimo tvarka

 • Bendrovės gaunami duomenys Duomenų subjektui pateikiant užklausą pagal nustatytos formos anketą, paspaudus kategoriją – Klientai. Taip pat duomenys gali būti gaunami, naudojantis kategorijoje – Kontaktai, pateikiama pasiūlymo forma:

Duomenų subjekto pateikiamų duomenų, naudojantis elektronine svetaine www.archyvavimosprendimai.lt duomenų aprašymas

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, elektroninio pranešimo turinys (tekstas).

 • Aukščiau pateikti duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo duomenų pateikimo elektronininės užklausos forma momento.
 • Bendrovė, įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  • Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  • Bendrovės partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu;
  • Bendrovė taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
  • Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
 • Nepaisant to, kad Bendrovė imasi visų protingų pastangų tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Bendrovė negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Bendrovė taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
 • Bendrovė naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad:
  • Užtikrintų, jog internetinės svetainės www.archyvavimosprendimai.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;
  • Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu.
 • Bendrovės internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Vartotojo apsilankymo Bendrovės internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Bendrovės internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Bendrovės internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Bendrovės internetiniam puslapiui administruoti. Vartotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, tapęs registruotu Bendrovės internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Bendrovės internetiniame puslapyje.

Slapukai ir jų naudojimo tvarka

 • Bendrovė internetinėje svetainėje www.archyvavimosprendimai.lt naudoja slapukus – duomenų analizavimo valdymo įrankius (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti asmenis nuo kitų elektroninės svetainės. Tokiu būdu Bendrovė gali užtikrinti visavertes paslaugas, malonesnę patirtį asmenims, naršantiems elektroninėje svetainėje bei tobulinti pačią elektroninę svetainę.
 • Į Duomenų subjekto kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Duomenų subjektas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Bendrovė įrašo ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Duomenų subjektas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės svetainės www.archyvavimosprendimai.lt funkcijos jam gali neveikti. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios Bendrovės internetinio puslapio dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai.
 • www.archyvavimosprendimai.lt naudojami šie lentelėje apibrėžti Slapukai:

Slapukas

Slapuko tipas

Galiojimo laikas

Naudojimo paskirtis

Ar slapukas būtinas?

__utma

Analitinis

26 mėnesiai

 „Google Analytics“ slapukai, identifikuojantys unikalius lankytojus ir stebintys vartotojo sesijas.

Ne

__utmb

Analitinis

Sesijos pabaigoje

 „Google Analytics“ slapukai, identifikuojantys unikalius lankytojus ir stebintys vartotojo sesijas.

Ne

__utmc

Analitinis

Sesijos pabaigoje

 „Google Analytics“ slapukai, identifikuojantys unikalius lankytojus ir stebintys vartotojo sesijas.

Ne

__utmt

Analitinis

Sesijos pabaigoje

Google Analytics slapukas, suteikiantis informaciją, kaip vartotojas pasiekia puslapį.

Ne

__utmz

Analitinis

26 mėnesiai

„Google Analytics“ slapukas, skirtas atpažinti iš kokio internetinio šaltinio vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą spaudė, kokį raktinį žodį naudojo, taip pat vartotojo lokaciją apsilankymo metu.

Ne

_gcl_au

Analitinis

26 mėnesiai

Naudojama „Google AdSense“, skirta eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos.

Ne

evo_session

Techninis

Sesijos pabaigoje

Interneto svetainės funkcionalumas

Taip

 

 • Aukščiau apibrėžti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis www.archyvavimosprendimai.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Be kita ko, Slapukai skirti rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Duomenų subjekto interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.
 • Naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu Duomenų subjektas yra informuojamas, kad Duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) gali būti įrašomi šiose Taisyklėse minimi slapukai. Jeigu Duomenų subjektas toliau naudojasi Bendrovės tinklalapiu, laikoma, kad savo konkliudentiniais veiksmais išreiškia sutikimą dėl šių sąlygų.
 • Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Pirkėjo laiką (pvz. jei Duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją). Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį, Duomenų subjektasgali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas.
 • Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.
 • Duomenų subjektui įjungus Bendrovės elektroninę svetainę automatiniu būdu aktyvuojasi pranešimas, informuojantis apie Slapukų naudojimą. Duomenų subjektas gali sutikti su Slapukų naudojimu ir tęsti naršymą elektroninėje svetainėje. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su Slapukų naudojimu, turi teisę deaktyvuoti Bendrovės internetinę svetainę (išjungti) ir duomenys kaupiami nebus. Tuo atveju, jei Duomenų subjektas nepažymi savo sutikimo ir tęsia naršymą pasyviais veiksmais (be sutikimo), elektroninė svetainė kaupia Duomenų subjekto duomenis ir traktuoja, kad duomenų subjektas sutinka su Slapukų naudojimu konkliudentiniais veiksmais (LR Civilinio kodekso 6. 173 str.).
 • Bendrovės internetiniame puslapyje naudojami šių tipų slapukai:
  • Techniniai slapukai: Bendrovės internetinio puslapio lankytojams Bendrovė stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Bendrovė naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Bendrovės internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.
  • Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus Bendrovė naudoja siekdama suprasti, kaip Bendrovės lankytojai naudoja Bendrovės internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima Duomenų subjekto peržiūrėtus puslapius, Duomenų subjekto naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį Duomenų subjektas renka internetinio puslapio naršymo metu. Taip pat analitinius slapukus Bendrovė naudoja internetinėms reklamos kompanijoms, siekdama analizuoti vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Bendrovės internetinė reklama. Bendrovė nežino kuris Duomenų subjektas tai yra, renka tik anonimišką informaciją.
 • Slapukai saugomi ne ilgiau kaip 26 (dvidešimt šeši) mėn. nuo paskutinio Duomenų subjekto apsilankymo.
 • Jeigu pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresais www.aboutcookies.org ir http://www.youronlinechoices.com/lt. Skelbimų nustatymai rinkodarai, kurią aptarnauja „Google“, gali būti tvarkomi http://google.com/ads/preferences. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Duomenų subjektų teisės ir teisių įgyvendinimo tvarka

 • Vartotojas turi šias pagrindines teises www.archyvavimosprendimai.lt svetainėje:
  • Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Bendrovė;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys.
  • Taip pat turi teisę pateikti skundą dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai - buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.
 • Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su www.archyvavimosprendimai.lt svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Bendrovė, gavusi Vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Bendrovės pasiūlytu būdu.
 • Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Bendrovės surinktais Asmens duomenimis gali pateikti Bendrovės atstovui el. paštu info@archyvavimosprendimai.lt arba registruotu paštu Bendrovės veiklos adresu adresas Technikos g. 18-1, LT-51211 Kaunas.

Baigiamosios nuostatos

 • Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.archyvavimosprendimai.lt Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant www.archyvavimosprendimai.lt.
 • Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Bendrovės internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
 • Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai.
 • Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@archyvavimosprendimai.lt.