Užsakymas

Įmonės duomenys

Kontaktinio asmens duomenys(?)Jūsų nurodyta kontaktinė informacija bus naudojama tik susisiekiant su Jumis ir nebus perduodama trečiosioms šalims

Paslaugos vykdymo terminai

Termino tipas:

Atsakymo dėl termino vykdymo gavimas

Atsakymo gavimo būdai:

Paslaugos

Sutinku, kad UAB “Archyvavimo sprendimai” tvarkytų mano asmens duomenis, kurie pateikti registracijos formoje. Pareiškiu, kad šis sutikimas yra duotas laisva valia, suprantant tokio sutikimo davimo pasekmes, esu informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymo tikslus. Aš esu susipažinęs su UAB “Archyvavimo sprendimai”privatumo taisyklėmis. Šis sutikimas saugomas UAB “Archyvavimo sprendimai” informacinėje sistemoje, o duomenys tvarkomi ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.”