Informacija


Įmonių veiklos dokumentai privalo būti rengiami, tvarkomi ir įtraukiami į apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais.

 

UAB „Archyvavimo spendimai“ specialistai savo veikloje griežtai laikosi nustatytų dokumentų archyvavimo taisyklių ir rekomenduoja Jums susipažinti su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą.

Įstatymas ir taisyklės

 • Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymas: Nuoroda
 • Dokumentų rengimo taisyklės: Nuoroda
 • Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės: Nuoroda
 • Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės: Nuoroda
 • Dokumentų saugojimo taisyklės: Nuoroda
 • Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašas: Nuoroda

Dokumentų saugojimo terminų rodyklės

 • Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė Nuoroda
 • Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklė (nebegalioja) Nuoroda
 • Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė Nuoroda
 • Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė Nuoroda
 • Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė Nuoroda
 • Policijos įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė Nuoroda
 • Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos Nuoroda

Rekomendacijos

 • Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijos Nuoroda
 • Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijos Nuoroda
 • Viešojo sektoriaus įstaigų oficialių dokumentų skaitmeninių kopijų valdymo rekomendacijos Nuoroda